Cenník a podmienky

Cenník prenájmu hodinovej / flexibilnej kancelárie

pondelok – piatok

 • 1 hod. – 2 hod. = 10 € / hod.
 • 3 hod. – 4 hod. = 8 € / hod.
 • 5 hod. a viac (celý deň) = 58 €
Cenník prenájmu hodinovej / flexibilnej kancelárie – kombinácia online a osobne s využitím techniky a technickej podpory

pondelok – piatok

 • 1 hod. – 2 hod. = 14,50 € / hod.
 • 3 hod. – 4 hod. = 12,50 € / hod.
 • 5 hod. a viac (celý deň) = 66 €
Cenník prenájmu konferenčnej miestnosti

pondelok – piatok

 • 1 hod. = 20 € / hod.
 • 2 hod. – 4 hod. = 15 € / hod.
 • 5 hod. – 7 hod. = 13,50 € / hod.
 • celý deň (8,5 hodiny) = 89 € / hod.
Dlhodobý prenájom
 • od 40 hod. = 5 € / hod. (miestnosti 1 až 9)
 • od 40 hod. = 5,25€ / hod. (miestnosť 10)
 • od 40 hod. = 6,50€ / hod. (miestnosť 11)
 • prípadne dohodou

Ceny sú uvedené bez DPH

Rôzne
 • flipchart papier = 8,40 € vrátane DPH (20 listov)
Tlač a kopírovanie
 • ČB výtlačok/kópia A4/1 – 80g papier = 0,10 €
 • ČB výtlačok/kópia A3/1 – 80g papier = 0,20 €
 • Farebný výtlačok / kópia A4 / 1 = 80g papier = 0,25 €
 • Farebný výtlačok / kópia A3 / 1 = 80g papier = 0,50 €

Ceny sú uvedené vrátane DPH

Flipchart, obojstranná rotačná tabuľa
 • Flipchart alebo obojstranná rotačná tabuľa 90 x 120cm – Miestnosť 11 – 0,00 € (vrátane ceny prenájmu)
 • Flipchart alebo obojstranná rotačná tabuľa 90 x 120cm – Miestnosť 1 až 10 – jednorazový poplatok 7 € bez DPH/ prenájom.
Prenájom notebookov

Cena prenájmu notebooku je 10 € bez DPH / deň 
Cena prenájmu notebooku je 2,00 € bez DPH / hodina (platí pri prenájme notebooku na 1 až 3 hodiny)

 • Acer, 8GB RAM, Intel Core i3-6006U, NVIDIA GeForce 940MX 2GB, HDD, HDMI, VGA
 • Acer, 8GB RAM, Intel Core i3 M380, NVIDIA GeForce GT630M 2GB, HDD, HDMI, VGA
 • Acer, 8GB RAM, Intel Pentium N3520 Quad Core, Intel HD Graphic Gen 7, 8GB SSD + Hybrid HDD, HDMI, VGA
 • Fujitsu, 8GB RAM, Intel Core i5-3210M, Intel HD Graphics 4000, HDD, VGA

Všetky počítače majú operačný systém Windows 10 a kancelársky balík Libre Office a Open Office

Počítače sa prenajímajú len vrámci prenajatých priestorov a prenajatého času. Na konci dňa je nutné notebook odovzdať.

Prenájom audio a video techniky
Herné konzoly
Podmienky prenájmu
 • Ceny prenájmu cez víkend dohodou.
 • Cena prenájmu sa účtuje za každú aj začatú hodinu, t. j. od času prevzatia, až po odovzdanie.
 • Pri rezervácii môže byť požadovaná záloha vo výške 50% z ceny prenájmu.
 • Prenájom pred 7.30 a / alebo po 16:30 je účtovaný jednorazový poplatok 10 € k cene požadovaného prenájmu.
 • V prípade prenájmu v piatok od 16:30 do 20:00 platia ceny 10€ / hod. bez DPH pri flexibilnej kancelárii, a 15 € / hod. bez DPH pri konferenčnej miestnosti. K prenájmu je je účtovaný poplatok 4 € / hod. bez DPH.
 • V prípade zachovania miestnosti v rovnakom nastavení (ponechanie si osobných vecí, techniky a pod.) cez noc je účtovaný celodenný poplatok za prenájom bez ohľadu na počet objednaných hodín + 20 € príplatok k cene prenájmu.
 • Ceny sú uvedené bez DPH, cenník platný od 25. mája 2021

Podmienky storna prenájmu pondelok až piatok

Prenájom je možné zrušiť najneskôr do 09.00 hod. pracovného dňa, ktorý predchádza dňu, v ktorom sa má služba vykonať písomne na e-mailovú adresu info@vallis.sk alebo telefonicky 0905 815 336 bez storno poplatku. Ak Objednávateľ neodoberie objednanú službu, považuje sa táto služba za splnenú a Poskytovateľovi vzniká právo na úhradu storno poplatku vo výške 50% z dohodnutej ceny prenájmu.

Podmienky storna prenájmu sobota a nedeľa

Podmienky dohodou.